Tekst normalny


Tekst wyśrodkowany "center"

wyraz pogrubiony - pierwsza metoda "strong"
wyraz pogrubiony - drugha metoda "b"
wyraz pochylony - pierwsza metoda "em"
wyraz pochylony - druga metoda "i"
wyraz pomniejszony "small"
podświetlony wyraz "mark"
indeks górny "sup"
indeks dolny "sub"
wyraz nieaktualny "s"
wyraz wstawiony "ins"
wyraz usunięty "del"


Wklejanie grafiki "img src=adres":Tablice ogólne zasady
Ramy tabeli "table"
Wiersz tabeli: "tr"
Komórka w wierszu: "td"
nagłówek w wierszu "th"


Tabela

1 2 3
4 5 6
7 8 9


Tabela z podkreślonymi wierszami RULES=rows powoduje wyświetlenie tylko poziomych linii wewnętrznych

1 2 3
4 5 6
7 8 9


Tabela z oddzielonymi kolumnami - RULES=cols powoduje wyświetlenie tylko pionowych linii wewnętrznych

1 2 3
4 5 6
7 8 9


Tabela z wyświetlenim wszystkich linii RULES=all powoduje wyświetlenie wszystkich linii wewnętrznych.

1 2 3
4 5 6
7 8 9


Tabela z obramowaniem - border

1 2 3
4 5 6
7 8 9


Tabela z kolorem nagłowka bgcolor="nazwa koloru"

A BC
1 2 3
4 5 6
7 8 9


Tabela z nagłówkiem

Miesiąc Ilość lekcji
Wrzesień 2019 120
Pażdziernik 2019 128
Listopad 2019 116
Grudzień 2019 86

Listy
Lista nienumeryczna:

Lista numeryczna:
  1. Pierwszy punkt
  2. Drugi punkt
  3. Trzeci punktTo jest moja pierwsza tabela
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek